Mobbing w pracy - Zarejestruj Firme

Portal dla ludzi z pasją

Przejdź do treści

Menu główne:

Mobbing w pracy

Przemoc w miejscu pracy jest dziś już zjawiskiem rzadkim jako takie, ale mobbing niestety nadal się pojawia w niektórych zakładach pracy i jest praktyką swobodnie stosowaną, często nawet nieświadomie przez pracodawców.

CZYM JEST MOBBING?
Mobbing, a zasadniczo jego definicja uregulowana jest przepisami prawa, a pojawienie się lobbingu może być przyczynkiem do złożenia pozwu sądowego. Warto jednak wiedzieć czym to zjawisko jest i kiedy możemy dochodzić swoich praw. Mobbing to zjawisko nie tak rzadkie w polskich realiach na rynku pracy. Polega na zaniżaniu wartości prawnika, ośmieszaniu go, izolowaniu i dążeniu do jego wyalienowania na przykład przy pracach zespołowych. Aby móc powiedzieć, że w pracy pojawiają się praktyki mobbingu pojawić się musi jednocześnie wiele przesłanek takich jak to, że działania muszą trwać pewien określony czas, być nakierowane na konkretnego pracownika, polegać muszą na nękaniu lub zastraszaniu, a w efekcie takich działań pracownika wartość zostaje zaniżona, a on sam pozbawiony zostaje szansy współpracy z innymi pracownikami.

JAK Z NIM WALCZYĆ?
Samo stwierdzenie mobbingu to dopiero pierwszy krok. Prawo pracy reguluje te kwestie co możemy przeczytać dobitnie w art. 94 § 2 Kodeksu pracy. Zgodnie z tymi przepisami każdy pracodawca jest zobowiązany przeciwdziałać mobbingowi na terenie jego firmy, a jeżeli dojdzie do jego stosowania pracownik może z dużą skutecznością zresztą domagać się odszkodowań i zadośćuczynień. W skrajnych wypadkach ofiary mobbingu wkraczają również na postępowanie karne wobec pracodawcy.

Polecamy:
zarejestruj firme.pl

portal dla ludzi z pasją
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego